Obchodní podmínky

Provozovatel

GRENT CZ a.s.

Na Radouči 1450

293 01 Mladá Boleslav

Fax: +420 326 719 010

IČ: 251 05 019

DIČ: CZ 251 05 019

Registrace: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 50016, 10. února 1997

Bankovní spojení: 19-7263940207/0100

IBAN: CZ9501000000197263940207

Odpovědná osoba za e-shop: Lukáš Bouček

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ergozidle.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Platba

Lze zvolit následující formy úhrady:

 • dobírka – hotovostní platba po obdržení zboží expresní službou na dobírku
 • hotově – hotovostní platba při osobním převzetí zboží
 • převodním příkazem

Způsob objednání

 • přímo v e-shopu na našich internetových stránkách. Nenajdete-li Vámi požadované zboží v našem e-katalogu, žádáme Vás o telefonickou nebo e-mailovou poptávku. Pokud si chcete zboží důkladně prohlédnout, nechat odzkoušet či potřebujete odbornou radu, přivítáme Vás rádi ve všech našich prodejnách i na obchodním oddělení.
 • telefonicky na čísle 326 719 011-16
 • e-mailem na adrese grent@grent.cz

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, zaslané zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo je možné uplatnit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě kupující zašle na své náklady zboží na adresu odesílatele,která je uvedena v kupní smlouvě. Vrácené zboží musí být nepoužité, čisté a v původním obalu. Při nesplnění těchto podmínek nelze vrácení zboží nárokovat. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jím zadaný účet do 7 pracovních dní po obdržení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží nevyrábí nebo nedodává nebo v případě výrazné změny ceny. O této situaci bude kupující do pěti pracovních dní informován.

Doprava, poštovné a dodací lhůta

Poštovné či dopravné hradí kupující při nákupu do 5000 Kč bez DPH. Nad 5000 Kč bez DPH hradí expresní přepravu nebo dopravu zásilek po ČR prodávající (dopravné zdarma se NEVZTAHUJE na objednávky o větším objemu zásilky, na které se musí kalkulovat přepravné dle velikosti a váhy zásilky. V tomto případě zákazníka kontaktujeme a nabídneme cenu dopravy). Zboží u nás zakoupené Vám zašleme:

PPL

Expresní službou PPL do 50kg – při nákupu do 5000 Kč bez DPH hradí tuto službu dle platných tarifů firmy PPL kupující.

Dodací lhůta do 24 hodin v pracovních dnech. Pokud nebudete zastiženi, zanechají Vám pracovníci PPL zprávu o nevyzvednutí zásilky, na této zprávě je uvedeno telefonní číslo, které neprodleně kontaktujte, můžete tím ovlivnit dobu převzetí pro Vás přijatelnou. Klíčovým zdrojem dodání zásilky je Vaše správné telefonní číslo, které je v objednávce povinné pole.

TOP TRANS

Doprava zásilek nad 50 kg po ČR bude sjednávána dopravcem po obdržení Vaší objednávky a podle rozsahu a objemu zakázky bude zkalkulována.

Česká pošta

Obchodní balík do 30 kg. Při nákupu do 5000 Kč bez DPH hradí tuto službu dle platných tarifů firmy česká pošta kupující. Při nákupu do 5000 kč bez DPH platí ceny viz ceník Česká pošta. Při nákupu nad 5000 Kč bez DPH se poštovné neúčtuje.

Osobní odběr

V tomto případě nebude kupující platit žádné dopravné a poštovné.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je uvedena v e-katalogu. Při jakýchkoli změnách budete neprodleně informováni. Objednávka zboží je závazná a nelze od této smlouvy odstoupit.

Přesný termín dodání jsme připraveni Vám potvrdit telefonicky na čísle +420 326 719 011-16.

Záruční podmínky, záruční opravy

Záruční podmínky

Provozovatel těchto stránek firma GRENT CZ a.s. si stanovuje pro případ reklamace zboží následující postup:

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
 • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání dopravcem zákazníkovi.
 • Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním nástrojů a strojů, které neodpovídají zacházení s výrobkem dle návodu k použití. Z těchto důvodů vždy před uvedením Vámi zakoupeného zboží do užívání pozorně přečtěte návod k použití.

Záruční listy

Pokud potvrzený záruční list nebude součástí dodávky, bude Vám zaslán poštou neprodleně poté, co se dozvíme, že jste objednané zboží převzali a zaplatili.

Záruční opravy

V případě záruční opravy se obracejte na nás nebo přímo na některý z autorizovaných servisů.

Reklamace

 • V případě reklamace je kupující povinen o tom písemně informovat prodávajícího.
 • V tomto oznámení Vás žádáme o co nejpodrobnější popis důvodu reklamace. Obratem budete informováni prodávajícím o dalším postupu vyřizování reklamace. V ostatních případech se reklamace řídí platnými zákony, zejména se Zákonem na ochranu spotřebitele. Přijetím našich obchodních podmínek bude Vámi objednané zboží doručeno dle této smlouvy.

Tento reklamační řád je platný od 1.6.2013

Ochrana dat

 • Prodávající se zavazuje chránit osobní data zákazníků před zneužitím.
 • Ve smyslu zákona č.256/1992 Sb. v novelizovaném znění je zaručena bezpečnost údajů v informačním systému.